5040 Merkley Frontage Road, Houston - Town, Houston

$45,000 |   MLS® Number  R2372694

Lot for sale in Houston - Town, Houston, Houston, 5040 Merkley Frontage Road, 262394321 | Realtylink.org

Lot For sale

Property Taxes $473 (2018)